Аудит даних міста Полтава

Ініціатива “Дані міст” разом з містом Полтава в рамках навчального проекту “Мануфактура даних” розробила аудит даних міста. Під час інвентаризації на предмет відповідності критерію “Доступність даних” використовувалися наступні питання:

  • чи існують дані взагалі?
  • чи доступні дані в цифрових форматах?
  • дані вже доступні? якщо так, то де?
  • як можна отримати доступ до даних? чи застосовується прикладний програмний інтерфейс API?
  • в якому форматі публікуються дані: CSV, JSON, PDF?

Загалом під час інвентаризації даних виявлено 366 наборів даних 22 структурних підрозділів Полтавської міської ради та виконавчого комітету.

96,6% виявлених наборів даних зберігаються в електронному вигляді.

Всі набори даних Полтавської міської ради зберігаються на власних інформаційних ресурсах, з них 40,1% даних зберігаються у відкритих форматах. Слід зазначити, що 99,1% цих даних вже оприлюднювалися на різних веб-ресурсах (веб-портал відкритих даних міської ради, Єдиний державний портал відкритих даних).

Щодо форматів зберігання, то у пропрієтарних форматах від корпорації Microsoft (захищених авторським правом) зберігаються дані у форматі DOC (18,0%),  XLS (9,2%). В умовно відкритих форматах від Microsoft (DOCX та XLSX) зберігаються, відповідно, 4,6% та 10% наборів даних. Дуже значна кількість даних зберігається в пропрієтарному форматі від компанії Adobe — PDF (14,8%). В той же час, у відкритому архівному форматі ZIP зберігається 1,5%. Значна кількість даних зберігається в пропрієтарному архівному форматі RAR (11,9%). У графічних форматах JPG та TIFF зберігається, відповідно, 1,2% та 0,5% даних. У відкритих машиночитаних форматах CSV та XML зберігається, відповідно, лише 2,2% та 1,5%. У відкритих форматах ODT та ODS зберігається, від- повідно, лише 1% та 0,5% даних. Для 1,2% даних не вдалося з’ясувати в яких форматах зберігається інформація.

Додамо, що формати зберігання даних та формати, у яких опубліковані дані — це різні речі. Вони можуть суттєво відрізнятися.

Щодо публікації даних, то більшість наборів даних Полтавської міської ради публікуються в архівному форматі ZIP (20%). У пропрієтарних форматах (захищені авторським правом) від корпорації Microsoft — DOC (18,5%), XLS (9,2%). В умовно відкритих форматах від корпорації Microsoft (мається на увазі форма- ти під ліцензією OpenXML) DOCX та XLSX публікується лише 4,6% та 10% даних.

Також відмітимо, що більшість опублікованих даних Полтавської міської ради у форматі XML не є справжніми XML файлами. Це конвертовані у програмах Microsoft Word та Microsoft Excel звичайні файли з розширенням DOC чи XLS. Вважати ці дані машиночитними не можна. Виклю-ченням є тільки дані Управління адміністративних послуг.

Як вже зазначалось вище, то серед методів інвентаризації даних використовувався пошук інформації про публікацію даних на різних ресурсах в мережі Інтернет та оброблення отриманої інформації.

Отже, 89,5% інвентаризованих даних Полтавської міської ради можна знайти на веб-порталі Полтавської міської ради http://odata.rada-poltava.gov.ua та 10,5% на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua.

На Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua створені кабінети Виконавчого коміте- ту Полтавської міської ради та виконавчих органів Полтавської міської ради: Бюджетно-фінансового управління, Управління житлово-комунального господарства (не наповнений), Управління капітального будівництва, Управління з питань містобудування та архітектури, Управління з питань цивільного за- хисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, Управління майном комунальної власності міста, Управління освіти (не наповнений), Управління культури, Управління адміністративних послуг, Управління охорони здоров’я (не наповнений), Управління у справах сім’ї, молоді та спорту (не наповнений).

Крім того деякі набори розпорядників інформації міської ради публікуються на порталі публічних коштів e-data.gov.ua.

Так, на порталі e-data.gov.ua, власні кабінети мають 10 управлінь та відділів Полтавської міської ради та 22 комунальних підприємств та закладів.

Щодо доступу до даних, а саме: можливість “забрати” дані за допомогою API, — це можливо тільки до наборів даних, які розміщені на data.gov.ua та e-data.gov.ua. На веб-порталі відкритих да-них Полтавської міської ради “забрати” дані за допомогою API неможливо.

Детальніше:

Полтава fin